Co se chystá na pracovišti Lábkova

POZVÁNKA

Vážení rodiče, připravujeme pro Vás čtyři velmi zajímavá odpolední setkání s odborníky z různých oborů, kteří jsou schopni diskutovat a podat nejnovější poznatky a informace z oblasti výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku. Finanční částka, která zafinancovala tuto zcela novou akci, nám byla poskytnuta z dotačního programu "Šablony do škol".

Bližší informace o termínech konání a možnostech přihlášení naleznete zde: https://barevnaskolka.isportsystem.cz/

DĚTI  NA  STARTU. Dne 2.10.2017 (pondělí)  a  4.10.2017 (středa), od 14.45  do 15.45 hod., se konají první hodiny pohybového cvičení dětí předškolního a mladšího školního věku. Přihlášené děti, společně s rodiči, získají potřebné informace, i další termíny konání pohybových cvičení, ve svých třídách od třídních učitelek.

16.10.2017 - fotografování dětí v MŠ. Pozn. pokud se vydaří hezké počasí, děti budou mít možnost se vyfotografovat v zahradě, podzimně vybarvené. Pakliže nebude počasí vyhovovat našemu záměru, děti se vyfotografují ve třídě, forma - portrétové foto.

19.10.2017 - akce  POHYB  "1P". Dopolední akce určená pro předškolní děti. Náplní této akce je zjišťování pohybových dovedností dětí v 5 pohybových (sportovních) aktivitách.

23.10.2017 - divadelní představení "V korunách stromů" (45,- Kč)

21.11.2017 - divadelní představení "Hudec a čarodějnice" (45,- Kč)

23.11.2017 - proběhne v MŠ akce  "LVÍ  OČKO", testování zraku dětí. Přihlášeným dětem, pomocí kamery, se během vteřiny otestuje a vyhodnotí zrak, zda je v pořádku.

10.1.2018 - divadelní představení "Modrá pohádka" (50,- Kč)

13.2.2018 - divadelní představení (pouze pro předškoláky) "Evelínko, neutrácej tolik!" (50,- Kč)

13.3.2018 - divadelní představení "Sférické kino" (55,- Kč)

26.4.2018 - divadelní představení " Jak Honza potkal medvěda" (55,- Kč) 

 

Kontakty

Pracoviště Lábkova (ředitelství)

Lábkova 30, 318 00 Plzeň

mobil: 724 386 749
DrzalovaAl@ms63.plzen-edu.cz
Školní jídelna:
mobil ŠJ: 724 958 963
KolovratnikovaH@ms63.plzen-edu.cz

Pracoviště Karla Steinera

Karla Steinera 27, 318 00 Plzeň

mobil: 602 173 912
VyletovaDa@ms63.plzen-edu.cz